Boerenbelang.nl is een site die voor en door boeren wordt gemaakt.

Een verantwoorde en veilige voedselproductie is alleen te garanderen als we de boeren de kans geven tegen een kostendekkende opbrengstprijs te produceren.

Zo lang de politiek niet inziet dat:

wordt het belang van de boeren en consumenten in Nederland geschaad.

Als boer heeft u recht op (behoud van) een inkomen; mogelijk kan deze site u daarbij helpen!

Een samenleving die leeft, waardeert zijn boeren.